Δημόσια διαβούλευση για το νέο πλαίσιο αρχών της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ξεκινά τη δημόσια διαβούλευση για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά με στόχο τη συγκρότηση μιας συνεκτικής και συνθετικής πρότασης που θα αποτυπωθεί τους αμέσως επόμενους μήνες σε νομοθετική πρωτοβουλία. Σκοπός της διαβούλευσης είναι να ανασυγκροτηθούν με βάση τα νέα δεδομένα τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό και ταυτόχρονα να αναδειχθεί ο εξέχων ρόλος που παίζει η ζωντανή δύναμη της διασποράς στη σύγχρονη εποχή, τόσο για την ελληνική ταυτότητα όσο και για την ιδιότητα του πολίτη του κόσμου.
Το θέμα της ελληνικής παιδείας ήταν και παραμένει μείζον για την Βόρειο Ήπειρο και τους συμπατριώτες μας που έχουν επιλέξει να παραμείνουν στα πάτρια εδάφη. Οι νέες τεχνολογίες μας επιτρέπουν να δώσουμε σε αυτά τα παιδιά την ευκαιρία παροχής παιδείας υψηλού επιπέδου και την δικτύωση με τις δομές του Ελληνικού Κράτους.
Καλούμε λοιπόν, κάθε πολιτικό και κοινωνικό φορέα του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού και όλους τους ενδιαφερόμενους, να αποτελέσουν κύτταρα διαλόγου και προτάσεων για την συνδιαμόρφωση μιας κοινής πρότασης για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην πατρίδα.

Ειδικές περιπτώσεις στις διαδικασίες αναγνώρισης των πτυχίων ομογενών που αποφοίτησαν από Αλβανικά Πανεπιστήμια

Προτάσεις προς την Υπουργό Παιδείας κα. Άννα Διαμαντοπούλου

Τα Αλβανικά Πανεπιστήμια που εδρεύουν σε περιοχές όπου διαμένει η Ελληνική Μειονότητα (Αργυροκάστρου, Κορυτσάς και Αυλώνας), αν και βρίσκονται τυπικά σε φάση προσαρμογής στις διαδικασίες που προβλέπει η συνθήκη της Μπολόνια από το 2003, δεν έχουν καταφέρει ακόμη να ενταχθούν στην λίστα των αναγνωρισμένων ιδρυμάτων από τον ΔΟΑΤΑΠ, εξαιτίας της ανεπάρκειάς τους σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό, της μη ύπαρξης υποδομών ή την γενικότερη διαφθορά που χαρακτηρίζει την Αλβανική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η παραπάνω κατάσταση δεν προβλέπεται να αλλάξει σύντομα λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία των διδασκόντων στα περιφερειακά Πανεπιστήμια της Αλβανίας είναι κάτοχοι μόνο Μεταπτυχιακού Τίτλου με ελάχιστη έως μηδαμινή ερευνητική δραστηριότητα.
Τα τελευταία χρόνια, πολλοί ομογενείς βορειοηπειρώτες (συνήθως αριστούχοι) απόφοιτοι αυτών των Πανεπιστημίων, έπειτα από αυστηρές εξετάσεις και αξιολογήσεις γίνονται δεκτοί σε διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης, πλην της Ελλάδος, ως υπότροφοι των αντίστοιχων κρατικών ιδρυμάτων της εκάστοτε χώρας, όπου και λαμβάνουν Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό Τίτλο.

Η παιδεία των Βορειοηπειρωτών

Το απαραίτητο μέσο επιβίωσης του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού και η ανάγκη επανακαθορισμού των υποχρεώσεων της Ελληνικής Πολιτείας

Μετά από 18 χρόνια «δημοκρατίας» το ζήτημα μιας καλύτερης παιδείας για τους Βορειοηπειρώτες στα πατρογονικά τους εδάφη παραμένει στις καλένδες της Ελληνικής πολιτικής πραγματικότητας και οι όποιες υποσχέσεις και σπασμωδικές κινήσεις δεν είναι παρά μια «γλυκόπικρη καραμέλα» που προσφέρεται στον Ελληνισμό της Αλβανίας σε κάθε επίσκεψη υπουργών, βουλευτών, πολιτικών και στελεχών της Ελληνικής Πολιτείας. Οι ελάχιστες προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν έλυσαν ουσιαστικά κανένα πρόβλημα και ούτε θα επιλύσουν αν δεν τεθούν σε μια νέα βάση: την επέκταση του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Παιδείας στην Βόρειο Ήπειρο με το άνοιγμα σχολείων στα πρότυπα της εκπαίδευσης ομογενών ανά την υφήλιο.

Δικαίωμα ατομικού αυτοπροσδιορισμού σε καθεστώς αναγνωρισμένης εθνικής μειονότητας

Η Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία είναι αναγνωρισμένη από το Αλβανικό Σύνταγμα και πληροί τις βασικές προϋποθέσεις και όρους των Διεθνών Συμβάσεων περί αυτοχθόνων εθνικών μειονοτήτων. Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), ορίζει τις μειονότητες ως «οι μη κυρίαρχες αυτόχθονες ομάδες που αποτελούν αριθμητικές μειοψηφίες στο πλαίσιο του κράτους όπου και διαμένουν».

Γ. Οικονομική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα

Στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό περιβάλλον, η χάραξη της οικονομικής και αναπτυξιακής στρατηγικής με το βλέμμα στο μέλλον μπορεί να θέσει τις βάσεις για να διασφαλιστεί η αειφόρος ανάπτυξη της Βορειοηπειρωτικής Επικράτειας και η επιβίωση του Ελληνισμού στην Αλβανία. Οι μέχρι σήμερα πολιτικές του Ελληνικού Κράτους ήταν σπασμωδικές και ενταγμένες στο ευρύτερο πλαίσιο της Ελληνικής οικονομικής διπλωματίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά, το Αλβανικό Κράτος μεριμνεί ελάχιστα για την ανάπτυξη των «μειονοτικών» περιοχών και όταν αυτό γίνεται αφορά κυρίως «επιθετικές επενδύσεις» σε περιοχές φιλέτα.


Πεποίθησή μας είναι ότι ο Ελληνισμός της Βορείου Ηπείρου, αξίζει έστω και μετά από 18 χρόνια, ένα Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης με την οικονομική και πολιτική συνέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελληνικής και της Αλβανικής πλευράς. Ένα πλαίσιο που μόνο θετικά μπορεί να επιδράσει στην ευημερία των Βορειοηπειρωτών και των φιλοευρωπαϊστών Αλβανών του Νότου, μιας περιοχής η οποία μπορεί να γίνει ο «καθρέφτης» της ανάπτυξης της ίδιας Αλβανίας στα Ευρωπαϊκά πρότυπα.